RÓLUNK

CÉLUNK ÉS JÖVŐKÉPÜNK

Cégünk több szegmensben tevékenykedik, amelyek tükrözik a megalkotott jövőképünket. A szegmensek közt az összekötő kapocs a világnyelv, vagyis az angol. Napjainkban az angol nyelv ismerete szinte elengedhetetlenné vált úgy a munkaterületeken, mint a hétköznapi életben. Hogy miért van ez így?

  • A külföldi utazás mára már a mindennapi élet részévé vált, amely során felbecsülhetetlen előny az angol nyelvnek legalább az alapfokú ismerete.
  • Az alap, illetve középfokú oktatási intézmények csupán általános nyelvi képzést nyújtanak, míg a legtöbb cég a munkavállalótól már szakmai szókincset követel.
  • Az egyes vállalatok nemzetközi együttműködést folytatnak, amihez olyan munkavállalóra van szükség, aki beszéli az angolt.
  • A vállalatok megkövetelik a folyékony beszédkészséget, szakmai kifejezések ismeretét, a konferenciákon való részvételt, prezentációk lebonyolítását angol nyelven, ami sok esetben még anyanyelven is nehézséget okoz.

Az összes Bestest által kínált szolgáltatás saját tapasztalaton alapszik és az angol nyelvre épül.   A többéves tapasztalatnak köszönhetően azt a következtetést vontuk le, hogy a legtöbb ember motiváció hiányában nehezen tesz lépéseket. Vállalatunk ezen elvből kiindulva szeretne mindenkit ösztönözni a kiutazásra egy olyan közegbe, ami lehetővé teszi az angol nyelv fejlesztését, kimozdít a komfortzónából és lehetőség ad új nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, illetve egy másik kultúra, nemzet megismerésére.

Elsődleges célunk az ügyfeleink elégedettsége, a legjobb minőségű szolgáltatást igyekszünk számunkra nyújtani. Ezt tükrözi mottónk is: Better than the best. Fő feladatunk az embereket arra motiválni, hogy kimozduljanak komfortzónájukból,  kiutazzanak egy olyan közegbe, ami arra ösztönzi őket, hogy az adott nyelven beszéljenek, fejlesztve ezáltal a kommunikációs készségüket.